All the tax support your company needs

When you’re running your own business, managing and developing it takes up all of your time. But as an independent business owner, you’re part of the group that has most to earn from a well thought out, long-term tax strategy. That’s where Advice comes in.

Long-term partnerships

We customise our proposals in line with every individual client’s starting points – we don’t offer readymade products or solutions. We seek to build long-term relationships and always weigh up both the short-term benefits and the long-term effects of different potential courses of action before we present our proposals.

Committed from start to finish

For Advice, an engagement doesn’t end when we propose solutions. We’ll happily undertake to implement the measures and structures we’ve proposed, and are on the case, hand in hand with the client, all the way to the finishing line. And we resolve any problems that crop up as we go along together.

All the tax support your company needs

When you’re running your own business, managing and developing it takes up all of your time. But as an independent business owner, you’re part of the group that has most to earn from a well thought out, long-term tax strategy. That’s where Advice comes in.

Long-term partnerships

We customise our proposals in line with every individual client’s starting points – we don’t offer readymade products or solutions. We seek to build long-term relationships and always weigh up both the short-term benefits and the long-term effects of different potential courses of action before we present our proposals.

Advice är en rådgivare såväl när det gäller löpande frågor av ekonomisk, skatteteknisk art, som när det gäller beslut och åtgärder som får konsekvenser på lång sikt.

I samband med ett generationsskifte finns en rad frågor att ta ställning till – när ska barnen få ta del av föräldrarnas tillgångar? I vilken omfattning ska det ske, och vad ska arvtagarna få använda pengarna till?

Stöd, råd och hjälp med genomförandet
Vi har stöttat många familjer i diskussioner kring generationsskiften – det kan gälla exempelvis familjeföretag, andra aktiebolag eller skogs- och jordbruksfastigheter som ska övergå till den yngre generationen. Det är inte ovanligt att frågor kring rättvisa är centrala, till exempel hur ett eller flera syskon ska lösas ut på ett rättvist sätt.

Vi hjälper till med äktenskapsförord, gåvobrev och testamenten, och med bouppteckningar då familjemedlemmar avlidit. I de fall då kunden gått bort sammanställer vi en ekonomisk rapport till den överlevande parten.

Behöver du hjälp med ett generationsskifte? Kontakta oss!

Scroll to Top