Vem ska premieras? Vad får det kosta?

All the tax support your company needs

When you’re running your own business, managing and developing it takes up all of your time. But as an independent business owner, you’re part of the group that has most to earn from a well thought out, long-term tax strategy. That’s where Advice comes in.

Long-term partnerships

We customise our proposals in line with every individual client’s starting points – we don’t offer readymade products or solutions. We seek to build long-term relationships and always weigh up both the short-term benefits and the long-term effects of different potential courses of action before we present our proposals.

Committed from start to finish

For Advice, an engagement doesn’t end when we propose solutions. We’ll happily undertake to implement the measures and structures we’ve proposed, and are on the case, hand in hand with the client, all the way to the finishing line. And we resolve any problems that crop up as we go along together.

All the tax support your company needs

When you’re running your own business, managing and developing it takes up all of your time. But as an independent business owner, you’re part of the group that has most to earn from a well thought out, long-term tax strategy. That’s where Advice comes in.

Long-term partnerships

We customise our proposals in line with every individual client’s starting points – we don’t offer readymade products or solutions. We seek to build long-term relationships and always weigh up both the short-term benefits and the long-term effects of different potential courses of action before we present our proposals.

Innan ett incitamentsprogram införs är det viktigt att ha klart för sig vad programmet ska åstadkomma. Vem eller vilka ska premieras, vad är företagets mål med incitamentet och vad får det kosta?

Utifrån svaren på dessa frågor skapar Advice incitamentprogrammets struktur – räcker det med ett enkelt lönebaserat bonussystem för anställda, eller krävs mer invecklade optionsprogram med exempelvis aktier, konvertibler, teckningsoptioner eller syntetiska optioner?

Advice har lång erfarenhet av att utveckla och utvärdera incitamentsprogram och är en användbar samtalspartner i denna process. Vi deltar i diskussionen, undersöker förutsättningarna för olika modeller, redovisar hur olika system slår i olika situationer och hjälper till med incitamentssystemets slutgiltiga utformning.

Advice anlitas även för att utvärdera hur existerande eller erbjudna incitamentsprogram slår skattemässigt. Där utländska program appliceras i Sverige kan en sådan utvärdering medföra att villkoren omförhandlas för att kunna anpassa incitamentsprogrammet till det svenska skattesystemet.

Behöver du hjälp med ett incitamentssystem? Kontakta oss!

Scroll to Top