All the tax support your company needs

When you’re running your own business, managing and developing it takes up all of your time. But as an independent business owner, you’re part of the group that has most to earn from a well thought out, long-term tax strategy. That’s where Advice comes in.

Long-term partnerships

We customise our proposals in line with every individual client’s starting points – we don’t offer readymade products or solutions. We seek to build long-term relationships and always weigh up both the short-term benefits and the long-term effects of different potential courses of action before we present our proposals.

Committed from start to finish

For Advice, an engagement doesn’t end when we propose solutions. We’ll happily undertake to implement the measures and structures we’ve proposed, and are on the case, hand in hand with the client, all the way to the finishing line. And we resolve any problems that crop up as we go along together.

All the tax support your company needs

When you’re running your own business, managing and developing it takes up all of your time. But as an independent business owner, you’re part of the group that has most to earn from a well thought out, long-term tax strategy. That’s where Advice comes in.

Long-term partnerships

We customise our proposals in line with every individual client’s starting points – we don’t offer readymade products or solutions. We seek to build long-term relationships and always weigh up both the short-term benefits and the long-term effects of different potential courses of action before we present our proposals.

Varje bolag behöver en struktur som låter organisationen inrikta sig på affären snarare än på strukturella och skattemässiga frågor. Vi hjälper dig att skapa en optimal och långsiktigt hållbar bolagsstruktur som låter dig fokusera på det som är viktigast – att driva din business.

I många av våra uppdrag ser vi att koncernens löneunderlag inte har optimerats. Detta är relativt lätt att korrigera och får som konsekvens att bolagets delägare får möjlighet att lyfta större utdelningar till låg beskattning (20%) än de annars hade kunnat gjort.

Andra tjänster vi erbjuder inom området är till exempel:

 • Verksamhetsöverlåtelser
 • Försäljning av dotterbolag
 • Skapande av svenska eller utländska moderbolag
 • Hantering vid förvärv av förlustbolag
 • Paketering av tillgångar inför försäljning i dotterbolag
 • Tillvaratagande av löneunderlag inom fåmansbolagssektorn
 • Andelsbyten
 • Fusion och omvänd fusion
 • Avveckling
 • Skattefrågor i samband med investeringar
 • Utlandsetableringar
 • Frågor om fasta driftställen
 • Genomgång av nuvarande struktur för att förutse skatterisker och möjliga förbättringar

 

Behöver du hjälp med en omstrukturering? Kontakta oss!

Scroll to Top