Hjälp med att ta hem utländska tillgångar

All the tax support your company needs

When you’re running your own business, managing and developing it takes up all of your time. But as an independent business owner, you’re part of the group that has most to earn from a well thought out, long-term tax strategy. That’s where Advice comes in.

Long-term partnerships

We customise our proposals in line with every individual client’s starting points – we don’t offer readymade products or solutions. We seek to build long-term relationships and always weigh up both the short-term benefits and the long-term effects of different potential courses of action before we present our proposals.

Committed from start to finish

For Advice, an engagement doesn’t end when we propose solutions. We’ll happily undertake to implement the measures and structures we’ve proposed, and are on the case, hand in hand with the client, all the way to the finishing line. And we resolve any problems that crop up as we go along together.

All the tax support your company needs

When you’re running your own business, managing and developing it takes up all of your time. But as an independent business owner, you’re part of the group that has most to earn from a well thought out, long-term tax strategy. That’s where Advice comes in.

Long-term partnerships

We customise our proposals in line with every individual client’s starting points – we don’t offer readymade products or solutions. We seek to build long-term relationships and always weigh up both the short-term benefits and the long-term effects of different potential courses of action before we present our proposals.

Om du är bosatt i Sverige och har tillgångar i utländska depåer, konton eller liknande men inte har deklarerat dem i Sverige, riskerar du att påföras skattetillägg och eventuellt åtalas för skattebrott. Sverige har under senare år ingått informationsutbytesavtal med flera länder, exempelvis Schweiz, Luxemburg och Lichtenstein. Genom avtalen har Skatteverket nu en större möjlighet att kontrollera om skattskyldiga i Sverige har oredovisade tillgångar utomlands.

​Genom en frivillig rättelse (självrättelse) kan du undvika skattetillägg om du begär att Skatteverket omprövar din beskattning sex år tillbaka i tiden. Om det finns risk att du under den senaste 10-årsperioden gjort dig skyldig till skattebrott bör ofta även dessa år rättas. För att en rättelse ska anses som frivillig måste du agera innan Skatteverket har inlett en utredning.

Advice övervakar varje steg i processen

Det första steget är att samla in allt material som behövs för din rättelse samt att göra en skattemässig bedömning av strukturen. Advice håller kontakten med de utländska bankerna och beställer informationen för att därefter sammanställa dina inkomster och utgifter. Utifrån dessa underlag hjälper Advice sedan till med att skriva och skicka in din frivilliga rättelse till Skatteverket, och har hand om kontakten med Skatteverket tills rättelsen är färdigbeslutad.

kuvert

Behöver du hjälp med en frivillig rättelse? Kontakta oss!

Scroll to Top