Fokus på lösningen, inte problemet

All the tax support your company needs

When you’re running your own business, managing and developing it takes up all of your time. But as an independent business owner, you’re part of the group that has most to earn from a well thought out, long-term tax strategy. That’s where Advice comes in.

Long-term partnerships

We customise our proposals in line with every individual client’s starting points – we don’t offer readymade products or solutions. We seek to build long-term relationships and always weigh up both the short-term benefits and the long-term effects of different potential courses of action before we present our proposals.

Committed from start to finish

For Advice, an engagement doesn’t end when we propose solutions. We’ll happily undertake to implement the measures and structures we’ve proposed, and are on the case, hand in hand with the client, all the way to the finishing line. And we resolve any problems that crop up as we go along together.

All the tax support your company needs

When you’re running your own business, managing and developing it takes up all of your time. But as an independent business owner, you’re part of the group that has most to earn from a well thought out, long-term tax strategy. That’s where Advice comes in.

Long-term partnerships

We customise our proposals in line with every individual client’s starting points – we don’t offer readymade products or solutions. We seek to build long-term relationships and always weigh up both the short-term benefits and the long-term effects of different potential courses of action before we present our proposals.

Inom Advice fokuserar vi alltid på lösningen, snarare än på problemet. Kundens fråga kräver ett svar – och i de fall där svaret är negativt för kunden utvärderar vi ett förslag på en alternativ handlingsplan.

En fråga kan i vissa fall behöva utredas utförligare. I de fallen bistår vi kunden med en rättsutredning. En rättsutredning kan även avse utvärdering av olika handlingsalternativ i en situation.

Rättsutredningen kan exempelvis behandla skattekonsekvenser vid en omstrukturering i ett fåmansföretag, beskriva hur ett lagförslag kommer att påverka ett visst företag skattemässigt, eller utreda en persons hemvist enligt ett skatteavtal.

Behöver du hjälp med en rättsutredning? Kontakta oss!

Scroll to Top