Ett erfaret ombud

All the tax support your company needs

When you’re running your own business, managing and developing it takes up all of your time. But as an independent business owner, you’re part of the group that has most to earn from a well thought out, long-term tax strategy. That’s where Advice comes in.

Long-term partnerships

We customise our proposals in line with every individual client’s starting points – we don’t offer readymade products or solutions. We seek to build long-term relationships and always weigh up both the short-term benefits and the long-term effects of different potential courses of action before we present our proposals.

Committed from start to finish

For Advice, an engagement doesn’t end when we propose solutions. We’ll happily undertake to implement the measures and structures we’ve proposed, and are on the case, hand in hand with the client, all the way to the finishing line. And we resolve any problems that crop up as we go along together.

All the tax support your company needs

When you’re running your own business, managing and developing it takes up all of your time. But as an independent business owner, you’re part of the group that has most to earn from a well thought out, long-term tax strategy. That’s where Advice comes in.

Long-term partnerships

We customise our proposals in line with every individual client’s starting points – we don’t offer readymade products or solutions. We seek to build long-term relationships and always weigh up both the short-term benefits and the long-term effects of different potential courses of action before we present our proposals.

I de fall där Skatteverkets utredningar och revisoner leder till ett beslut är Advice ett värdefullt bollplank i en diskussion om beslutet ska överklagas till domstol. Tillsammans med kunden utvärderar vi om en skatteprocess ska drivas utifrån hur möjligheten till framgång ser ut, kostnaden och om andra aspekter ska beaktas.

I en skatteprocess bistår vi med att vara ombud i förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen. Advice bistår med att lägga upp taktiken i skatteprocessen samt rådgör med kunden om målet behöver stärkas med ytterligare bevisning.

Advice kommer gärna in tidigt i utredningar som riskerar att resultera i en skatteprocess – på så sätt kan vi redan i ett tidigt stadie hjälpa till med de svar som lämnas. Vi bistår även i skatteprocesser där vi inte varit inkopplade i det tidigare ärendet.

Vi hjälper även till med ansökningar om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden.

Behöver du ett ombud i en skatteprocess? Kontakta oss!

Scroll to Top