Ett bra tillfälle att stämma av

All the tax support your company needs

When you’re running your own business, managing and developing it takes up all of your time. But as an independent business owner, you’re part of the group that has most to earn from a well thought out, long-term tax strategy. That’s where Advice comes in.

Long-term partnerships

We customise our proposals in line with every individual client’s starting points – we don’t offer readymade products or solutions. We seek to build long-term relationships and always weigh up both the short-term benefits and the long-term effects of different potential courses of action before we present our proposals.

Committed from start to finish

For Advice, an engagement doesn’t end when we propose solutions. We’ll happily undertake to implement the measures and structures we’ve proposed, and are on the case, hand in hand with the client, all the way to the finishing line. And we resolve any problems that crop up as we go along together.

All the tax support your company needs

When you’re running your own business, managing and developing it takes up all of your time. But as an independent business owner, you’re part of the group that has most to earn from a well thought out, long-term tax strategy. That’s where Advice comes in.

Long-term partnerships

We customise our proposals in line with every individual client’s starting points – we don’t offer readymade products or solutions. We seek to build long-term relationships and always weigh up both the short-term benefits and the long-term effects of different potential courses of action before we present our proposals.

Inom Advice upprättar vi många av våra kunders deklarationer, såväl privatpersoners som företags. Detta ger oss en god bild av kundens ekonomiska situation, en möjlighet att bevaka att kunden ligger rätt i sin skattestrategi, och att föreslå åtgärder där det behövs.

Att vi följer kunden och upprättar deklarationen år efter år ger oss en god överblick av tillgångar och inkomster som kunden har haft tidigare år, vilka skattemässiga bedömningar som gjorts och vilka upplysningar som lämnats i tidigare deklarationer. Vår kännedom om tidigare händelser borgar med andra ord för att en lämnad deklaration blir korrekt.

Detta kan exempelvis gälla om kunden i sitt fåmansföretag (enligt 3:12-reglerna) tillämpar huvudregeln eller förenklingsregeln i K10-blanketten, om det beräknas löneunderlag i företaget, och om kunden vanligtvis tar utdelning från sitt aktiebolag. Det ger oss även en överblick av om kunden har ägande i flera olika företag, samt om kunden har ägande i utländska bolag och i så fall hur dessa ska klassificeras i ett svenskt skattemässigt perspektiv.

Deklarationsarbetet innebär också att lämna väsentliga och relevanta upplysningar i deklarationen och att avgöra hur en upplysning eller ett öppet yrkande ska formuleras för att inte exempelvis riskera ett skattetillägg.

I de fall där vi föreslagit en åtgärd eller utrett en fråga har vi här möjlighet att bevaka att åtgärden blir rätt behandlad och förklarad i deklarationen.

Behöver du hjälp med deklaration? Kontakta oss!

Scroll to Top