Rätt svar är guld värt

All the tax support your company needs

When you’re running your own business, managing and developing it takes up all of your time. But as an independent business owner, you’re part of the group that has most to earn from a well thought out, long-term tax strategy. That’s where Advice comes in.

Long-term partnerships

We customise our proposals in line with every individual client’s starting points – we don’t offer readymade products or solutions. We seek to build long-term relationships and always weigh up both the short-term benefits and the long-term effects of different potential courses of action before we present our proposals.

Committed from start to finish

For Advice, an engagement doesn’t end when we propose solutions. We’ll happily undertake to implement the measures and structures we’ve proposed, and are on the case, hand in hand with the client, all the way to the finishing line. And we resolve any problems that crop up as we go along together.

All the tax support your company needs

When you’re running your own business, managing and developing it takes up all of your time. But as an independent business owner, you’re part of the group that has most to earn from a well thought out, long-term tax strategy. That’s where Advice comes in.

Long-term partnerships

We customise our proposals in line with every individual client’s starting points – we don’t offer readymade products or solutions. We seek to build long-term relationships and always weigh up both the short-term benefits and the long-term effects of different potential courses of action before we present our proposals.

En fråga från Skatteverket är inte alltid lätt att förstå – vad är det de utreder, vad vill de ha svar på, och vad kan lämnade svar få för effekt?

De flesta av Advice medarbetare har arbetat inom Skatteverket, något som är värdefullt när vi hjälper klienter att besvara Skatteverkets frågor. Ett väl övervägt svar leder i de flesta fall till att ärendet avskrivs.

Skatteverket går i vissa utredningar vidare med att föreslå en ändring till beslut. Vi utvärderar tillsammans med kunden följderna av Skatteverkets förslag. I de fall förslaget ska bestridas hjälper vi till med skrivandet av ett svar samt om svaret behöver kompletteras med ytterligare bevisning eller underlag.

Behöver du hjälp med en fråga från Skatteverket? Kontakta oss!

Scroll to Top